Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny ve vedení autobusových linek od 1. května 2016

Po dohodě naší městské části s ROPIDem, Středočeským krajem a dalšími dotčenými městskými částmi je od neděle 1. května 2016 realizována úprava v provozu autobusových linek 179, 301 a 352, která umožní cestujícím na území hl. m. Prahy v úseku Vypich – Luka i ve směru Luka nastupovat do všech spojů všemi dveřmi. Opatření nespočívá ve změně tras linek, ale zejména v jejich novém označení a změně způsobu odbavení.

Dopravním opatřením je primárně reagováno na skutečnost, že na příměstských linkách 301 a 352 probíhal při jízdě ve směru z Prahy nástup cestujících pouze předními dveřmi za účelem prokázání se řidiči platným jízdním dokladem. Tato praxe byla cestujícími i naší městskou částí od zahájení provozu kritizována. Často totiž dochází k nepřehledné situaci, kdy musí cestující rozlišovat, zda se jedná o městskou linku 179 nebo příměstské linky 301 či 352. Zdržuje to odbavování, což se následně projevuje ve zpožďování a sjíždění spojů daných linek a v jejich nerovnoměrné obsazenosti.

První změnou je přečíslování stávající autobusové linky 179 na 174, která historicky patří na území Jihozápadního Města, a Praha 13 si dlouhodobě přeje její návrat do trasy Amforová – Luka – Bucharova – Motol – Nemocnice Motol – Vypich. Dosavadní trasa linky 174 z Velké Ohrady do Nových Butovic bude k 1. 5. 2016 v plném rozsahu spojů propojena v Nových Butovicích se spoji linky 137 pod číslem 137. Cestující z oblasti Nárožní se bez přestupu dostanou např. na Malvazinky nebo do zastávky Na Knížecí. Další opatření se týká příměstských autobusových linek 301 a 352, které pojedou ve směru dopravy stejně jako dnes, pouze budou formálně ukončeny v zastávce Luka, kde dojde ke změně jejich čísla na městskou linku 174. Jako linka 174 budou všechny autobusy pokračovat přes Nemocnici Motol na Vypich. Informace bude umístěna na čelním i bočním transparentu vozu v podobě, kterou ukazuje obrázek.


Mezi zastávkami Luka, Nemocnice Motol a Vypich bude v provozu pouze městská linka 174. Při cestě z Prahy pojede část jejích spojů jako dnes do Řeporyjí či Třebonic, část spojů bude pokračovat jako linky 301 do Chýnice či 352 do Jinočan ve stávajících parametrech i polohách spojů. Tyto spoje budou v jízdním řádu i na transparentech v autobusech označeny (viz následující obrázek). Cestující využívající příměstské linky dále do regionu budou tedy i nadále o přímém spojení adekvátně informováni.


Přijaté řešení přinese urychlení odbavování cestujících na zastávkách mezi Vypichem a zastávkou Luka, povede k vyšší spokojenosti cestujících i řidičů, zpřehlední linkové vedení a zjednoduší orientaci v jízdních řádech, kdy musí cestující jedoucí po Praze svůj spoj vyhledávat  ve třech jízdních řádech. Povinnost nastupovat do příměstských linek pouze předními dveřmi s prokázáním se platným jízdním dokladem zůstane i nadále zachována ve směru z Prahy až od zastávky Luka (včetně).

Pro cestující z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či Jinočan se nemění počet ani interval spojů, mění se však počet pásem, kterými do centra při cestě dále než do zastávky Luka projedou. Dojezdové pásmo B platí nadále pro cesty po Řeporyjské náměstí, dojezdové pásmo 0 nadále platí pro cesty k metru Luka, ale pro cesty do dalších zastávek již bude od 1. 5. 2016 nutné si zakoupit jízdenku pro (zdvojené) pražské pásmo P, neboť úsek Luka – Nemocnice Motol – Vypich již bude plnohodnotně tarifikován jako úsek v Praze. Místo třípásmových jízdenek pro pásma 1, B, 0 bude pro tyto cesty z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či Jinočan dále za zastávku Luka potřebná pětipásmová jízdenka platná pro pásma 1, B, 0, P, P. Pro cestující z Třebonic a Řeporyjí se nemění počet ani interval spojů, pouze číslo linky 179 se změní na 174.

Posledním opatřením jsou úpravy na linkách 137 a 149. Na základě podnětů cestujících na nepřehledné trasování a pásmování linky 137 (část spojů jede vždy jen v části trasy) bude stávající linka 137 vždy v pracovních dnech cca od 6 do 20 hodin v intervalu 30 minut vedena od Nových Butovic po trase dnešní linky 174 na Velkou Ohradu. Opatření zachovává přímé spojení Velké Ohrady se starými Stodůlkami, zároveň starých Stodůlek s Novými Butovicemi, rovněž nabízí přímé spojení oblastí Prahy 13 s novou zástavbou v okolí Waltrovky, s finančním úřadem v Peroutkově ulici a s nemocnicí Na Malvazinkách. Mezi Waltrovkou a Novými Butovicemi bude celotýdenně večer a v neděli dopoledne zkrácen interval z 60 na 40 minut a zlepšen intervalový proklad s linkou 149.

Zrušený úsek linky 137 od Nových Butovic na Bavorskou nahradí celodenně a celotýdenně prodloužená linka 149, která v současnosti v Nových Butovicích ve směru od Jinonic končí. Cestující od Bavorské budou moci i nadále dojet do Jinonic, ale nově i přímo do oblasti Košíř, Strahova, Střešovic a Dejvic. V ranním období dojde v úseku Nové Butovice – Bavorská k prodloužení intervalu z 10 na 12 až 15 minut, celotýdenně večer, v sobotu ráno a v neděli dopoledne ke zkrácení intervalu z dnešních 60 na 30 až 40 minut, v ostatních obdobích zůstane současný interval zachován.

Věřím, že popsaná opatření přijmete s pochopením. Jde o kompromisní řešení, které reaguje na požadavky vnějších obcí na zachování přímého spojení do Nemocnice Motol a současně na požadavky vás, občanů Prahy 13, na zlepšení pravidelnosti provozu linek Pražské integrované dopravy na našem území, včetně zjednodušení odbavování vnitroměstských cestujících.

Pavel Jaroš, zástupce starosty Prahy 13