Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Novinky a finty spořitelen ve stavebním spoření

Peníze ze stavebního spoření již vyberete i bez soudu

Dne 6. 4. 2016 vyšla ve sbírce zákonů změna zákona o stavebním spoření týkající se výpovědí smluv nezletilých klientů. Rodiče již nemusí mít obavu, že s výpovědí smlouvy budou muset automaticky k opatrovnickému soudu. Dosud bylo nutné pro výplatu prostředků získat souhlas opatrovnického soudu.  Co to znamená pro klienty? Pokud bude potřeba vypovědět smlouvu o stavebním spoření dítěte, postačí, aby se na ukončení shodli všichni zákonní zástupci (oba rodiče).  Smlouva však nesmí být v tzv. vázací lhůtě, typicky tak musí být starší 6 let. Nová úprava tímto mechanizmem brání jednání, kdy by rodiče mohli zrušit stavební spoření dítěti předčasně jen na základě svého úsudku, a tím by dítě přišlo o státní příspěvek.  Nebudou-li však všichni zákonní zástupci souhlasit s ukončením smlouvy nezletilého účastníka, bude se i nadále vyžadovat souhlas soudu. Nové podmínky se vztahují i na všechny uzavřené smlouvy.

Proč se stavební spořitelny klientům snaží za každou cenu ukončit současnou smlouvu?

Stavební spořitelny se již delší dobu snaží ukončovat klientům starší smlouvy, které jsou více úročeny. U starších smluv s vyšším zhodnocením nad 3 % p.a. začaly stavební spořitelny již před několika lety s účtováním vyššího poplatku za roční vedení smlouvy. V poslední době snaha ukončit starší smlouvy ještě více graduje. V posledním roce většina stavebních spořitelen snížila garantované zhodnocení na vklady na 0,5 – 1,1 % p.a. Většina z nás má na uzavřených smlouvách garantované zhodnocení alespoň 2 % p.a. Pokud mají spořitelny konkurovat v úvěrech sazbám hypotéčních úvěrů, potřebují starší, více úročené smlouvy ukončit v co největším počtu. V tuto chvíli je cena překlenovacích úvěrů a řádných úvěrů vyšší než u hypoték.
Prodejci stavebních spořitelen plošně obesílají a obvolávají klienty, že je výhodné stávající smlouvu zrušit. A své tvrzení doplňují zavádějícími výpočty. Je třeba si uvědomit, že prodejci (záměrně používám toto označení namísto poradce) stavebních spořitelen jsou placeni za uzavření nové smlouvy, ne za pokračování současné. Pokud máte smlouvu s vyšší tzv. cílovou částkou, platili jste navíc vyšší částku za uzavření smlouvy. Tento náklad na začátku vám snižuje celkový výnos.
V dané chvíli, po vázací lhůtě šesti let, stavební spoření funguje prakticky jako termínovaný vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pokud máte například naspořeno na stavebním spoření 200 000 Kč, přinese vám smlouva garantované zhodnocení 3 % p.a. Toto zhodnocení je tvořeno roční státní podporou 2 000 Kč (tedy zhodnocení 1 % k částce 200 tis.) a garantovaným zhodnocením 2 % p.a. od stavební spořitelny. Při zůstatku cca 100 000 Kč máte při stejných parametrech garantované zhodnocení 4 % p.a.
V tomto modelovém případě, kdy máte přístup k penězům do tří měsíců, lepší státem garantované (nebo pojištěné) zhodnocení nenajdeme. Stavební spoření má stále oprávněné místo v portfoliu rodinných úspor. Zhodnocení na „stavebku“ pak můžeme samozřejmě konfrontovat s negarantovanými produkty – např. podílové fondy, konkrétní korporátní dluhopisy, investice do komodit nebo akcie, kde je možné dosáhnout vyššího zhodnocení, ale může se také stát že nedosáhneme žádného zhodnocení.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz