Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního sběrného dvora

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a suť.

datum
ulice
čas přistavení
12. 5.
Mládí (parkoviště proti Auto Kelly)
13.00 – 19.00
27. 5.
K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
10.00 – 16.00
2. 6.
Mládí (parkoviště proti Auto Kelly)
13.00 – 19.00
10. 6.
K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
10.00 – 16.00

Michaela Líčková