Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odstartoval celoplošný úklid

Po víkendové dobrovolné akci Ukliďme Prahu 13 zahájila městská část komplexní jarní celoplošný úklid černých skládek. Ten odstartoval 11. dubna starosta David Vodrážka společně s pracovníky firmy Roman Studénka při úklidu skládky u ulice K Sopce.

„Tento každoroční celoplošný úklid se provádí bez ohledu na to, kdo je vlastníkem pozemku,“ řekl starosta a dodal: „Mnohdy je to sice boj s větrnými mlýny, ale bylo by špatné, kdybychom rezignovali. Je nutné zdůraznit, že na udržování čistoty a pořádku vynakládá městská část rok od roku vyšší finanční částky. Měli bychom si ale uvědomit, že tyto peníze jdou z kapsy každého z nás.“

Jarní celoplošný úklid, který se v minulosti městské části osvědčil, má organizačně na starosti odbor životního prostředí. Protože černých skládek na odlehlých místech i drobného odpadu odhozeného lidmi na veřejných prostranstvích přibývá, apeluje radnice na všechny obyvatele, aby se ke svému okolí chovali ohleduplně. Vynaložené finanční prostředky na úklid, ale i vandalizmus by se daly využít mnohem lépe. Třeba na novou výsadbu stromů nebo na obnovu hřišť.

Eva Černá