Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Každé parkovací místo je vítáno

Okolí Velké Ohrady dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích ploch, proto každé další vytvořené parkovací místo je velmi vítáno. Když bylo sídliště Nová Ohrada budováno, počítalo se v původních plánech s maximálně pětipatrovými domy a navíc v situaci, kdy ne každá z rodin vlastnila auto. V současnosti vlastní auto mnohdy více členů rodiny, proto je vytváření nových parkovacích ploch velmi žádoucí. Nová parkoviště navíc eliminují rizika parkování na nevhodných a nebezpečných místech – blízko přechodů pro chodce a podobně.

„Jsem velmi rád, že se nám povedlo za poměrně krátkou chvíli vybudovat parkoviště v oblasti, ve které odstavné plochy opravdu chybí. Věřím, že v dohledné době se podaří dokončit další projekty parkování v naší městské části. Na koncepčním řešení spolupracujeme s Magistrátem hl. města Prahy,“ uvedl k situaci starosta David Vodrážka, který byl přítomen slavnostnímu přestřihávání pásky společně s místostarostou Pavlem Jarošem a dalšími členy úřadu.

Nová parkovací stání vznikla na pozemku, kde byla původně nevyužitá travnatá plocha. Vybudování veřejného neplaceného parkoviště tedy nic nebránilo.

Eva Libigerová