Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Malé děti poprvé na radnici

Ve čtvrtek 6. dubna přivítal starosta Prahy 13 David Vodrážka 37 dětí, které byly tímto slavnostním ceremoniálem zařazeny mezi občany naší městské části. Vítání malých občánků s jejich rodiči pořádá Praha 13 pravidelně. Zvány jsou děti okolo půl roku věku. Letos tuto událost zahájilo vystoupení dětí z Mateřské školy U Bobříka. Máte-li i vy zájem o pozvání na tuto malou slavnostní akci, je zapotřebí narození dítěte oznámit osobně pracovnici odboru občansko-správního nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu porazilovan@p13.mepnet.cz. O termínu a čase konání vítání občánků jsou pak rodiče informováni prostřednictvím pozvánky.

Eva Libigerová