Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Než půjdou do školy

Každý rodič jednou zažije ten pocit, kdy se dítě předškolák chystá do první třídy. A asi každému je jasné, že příprava na tuto zásadní změnu v životě dítěte (a rodiče) nekončí u nákupu aktovky. Rodič přemýšlí, jak své ratolesti vstup mezi školáky co nejvíce usnadnit a sám se pokouší zjistit co nejvíce informací o fungování školy přes různé praktické organizační věci až po nezbytné pomůcky, které jsou na té které škole vyžadovány. Informací je potřeba spousta a musím uznat, že si člověk nevystačí jen se svými osobními vzpomínkami na první třídu.

Proto jako rodič velmi oceňuji, že se v ZŠ Klausova pravidelně každý měsíc po celý školní rok konají tzv. „školičky“ pro budoucí prvňáčky, kde se děti seznámí nejen s prostředím školy, ale i s celým pedagogickým sborem prvního stupně. Děti se v hodinách zabaví různými aktivitami, které si pro ně přichystaly paní učitelky. Pro rodiče je v mezidobí připravena oddělená přednáška/diskuze ke všem možným otázkám, které jsou se vstupem do školy spojeny. Postupně je se zástupci školy probráno prakticky vše, zápisem do školy včetně kritérií pro přijetí počínaje, přes odklad školní docházky, spádovost, náplň výuky, fungování školní družiny, stravování ve školní jídelně, zájmovými kroužky konče.

Po prázdninách, až půjdou poprvé do školy, nebudou děti, které se těchto školiček účastnily, zaskočeny novým prostředím a jejich rodiče se mohou nanejvýš obávat, jak zvládnou úkoly pro první třídu.

Kateřina Mehed