Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chrám ze světla

Kostel svatého Jana Nepomuckého stojí na Moravě na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Jeho stavební sloh barokní gotiky, který vznikl v Itálii a počátkem 18. století se k nám přes Rakousko přesunul, nemá v Evropě obdoby. Patří mezi nejvýznamnější stavby barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Tento jeho vrcholný výtvor byl pro svou jedinečnost roku 1994 zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Založení kostela souviselo s připravovaným blahořečením a svatořečením Jana Nepomuckého, kdy byl po třech staletích, roku 1719, v pražské katedrále sv. Víta otevřen jeho hrob. Byl nalezen jeho domnělý zázračně neporušený jazyk, když z lebky vypadl kus načervenalé tkáně. To jen dovršilo víru v nadpřirozené Janovy schopnosti. Jako zpovědník královny prý nevyzradil její zpovědní tajemství a proto musel zemřít. (Záhada byla rozřešena až roku 1973 – načervenalá tkáň není jazyk, nýbrž část mozku se sraženou krví.) Rozhodnutím opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy byla stavba zahájena roku 1719, základní kámen byl položen rok nato 16. května a chrám byl vysvěcen pouhé dva roky poté 27. září 1722.

Kostel i obklopující ambit jsou velmi minimalistické, přesto nesmírně účinné. Konstrukce kostela vychází z geometrie kruhu s opakováním čísla pět jako odkazu na pět hvězd, které se podle legendy objevily nad tělem mrtvého Jana Nepomuckého. Santini obvykle konstruoval své stavby prakticky jen s použitím kružítka pomocí úseků kružnic s poloměry násobků modulu stavby. Použité číslice, např. tři, pět, sedm či dvanáct mají ikonografický význam. Na Zelené hoře je to vedle čísla pět ještě číslo tři s poukazem na Boží Trojici a ve formě hvězd číslo šest na mariánský odkaz Jana Nepomuckého. Základem je kompozice pěticípé hvězdy – pěticípý půdorys, pět vchodů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři. To vše je symbol nejen pěti ran Kristových, ale také pěti písmen v latinském slově „tacui“ (mlčel jsem). Tři z pěti andělů na hlavním oltáři nesou kouli nebeské klenby, na které stojí postava sv. Jana Nepomuckého s pěti hvězdami v jeho svatozáři. Ty se podle legendy objevily ve Vltavě po jeho utonutí. Santini v chrámu použil k budování prostoru „sakrální světlo“ jako symbol boží přítomnosti. Světelné poměry tu působí zvláštní paradox. Ten, ještě podtržený štukaturou působí dojmem, že stěna je jen skořápkou a celý chrám je vlastně budován a nesen světlem. Kostel je obklopen ambity ve tvaru deseticípé hvězdy, chránící poutníky před nepřízní počasí. Tvar deseticípé hvězdy, odkaz na desetibokou mariánskou studnici ve žďárském klášteře, a pěticípé hvězdy – symbol Panny Marie, symbolizuje žďárskou cisterciáckou studnici, v jejíž hladině se odráží uctívaná mariánská hvězda sv. Jana Nepomuckého i opata Vejmluvy, který nechal kostel vybudovat. K slávě boží stvořen géniem Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Dan Novotný