Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další mateřinka v novém kabátě

V březnu byla plně zprovozněna mateřská škola Ke Koh-i-nooru, odloučené pracoviště MŠ Rosnička, která prošla rekonstrukcí. Jedná se o školku rodinného typu pro 22 dětí, která je provozována v patrové vilce ve vilové zástavbě na hranicích mezi Prahou 13 a Řepy. Vila byla běžným způsobem udržována a opravována, ale v současné době potřebovala celkovou rekonstrukci. Rada MČ Praha 13 rozhodla po předchozím projednání ve Výboru pro Evropské fondy ZMČ, že současně s rekonstrukcí bude budova zateplena, čímž se sníží spotřeba energie na vytápění.

Žádost o dotaci byla úspěšná, a tak mohla být v září 2017 rekonstrukce zahájena. Práce skončily v prosinci 2017. Budova dostala kromě zateplení i novou fasádu a střechu, byla vyměněna okna a vstupní dveře. Do heren a ložnic jsme instalovali nový systém větrání se zpětným získáváním tepla. Projekt ve výši 2,1 mil. Kč byl ze tří čtvrtin financován dotací Magistrátu hlavního města Prahy a z jedné čtvrtiny Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Děti v době rekonstrukce navštěvovaly kmenovou školku v Běhounkově ulici. Mnozí rodiče vyšli vstříc tím, že si své děti ponechali doma. Rodičům i dětem děkujeme za trpělivost.

Jitka Machurová, MŠ Rosnička