Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se bude jmenovat?

Stavba Domova pro seniory v ulici Za Mototechnou, která byla zahájena 6. února 2017, pomalu finišuje. Objekt je koncipován jako pětipodlažní budova s celkem 72 pokoji. K dispozici zde bude 110 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. V každém patře je umístěna sesterna a úklidová místnost. Počítáno je také se zázemím pro lékaře, se společenskými prostory a každé patro má svou malou terasu napojenou na společenské jádro. V přízemí jsou situovány jak pokoje pro seniory, tak i centrální recepce, kanceláře personálu, prádelna, jídelna a také kuchyně.

Kapacita objektu je standardní a zásadně se neliší svou velikostí od obdobných staveb. Budova je řešena jako kompletně bezbariérová, v souladu s vyhláškou 398/2009. Před objektem bude vybudována pobytová zahrada se zelení, mlatovými cestičkami a několika lavičkami. Po obvodu pozemku, náležejícímu ke stavbě, bude umístěno 24 parkovacích stání.

Termín předání objektu se blíží! Domov pro seniory by měl být kompletně dokončen a předán k užívání letos na podzim. Stále však nemáme vybrán název. Naše městská část se tedy obrací na vás – občany Prahy 13. Napadá-li vás zajímavé pojmenování nového domova pro seniory, pošlete svůj tip na e-mail: dps@p13.mepnet.cz.

Eva Libigerová