Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zrušený přechod

Nejenom naši rodinu zajímá, jak bude dopravní odbor řešit problém se zrušeným přechodem pro chodce, který 30 let sloužil obyvatelům Lužin přecházejícím od autobusové zastávky Amforová. Určitě lidé v dnešní uspěchané době nebudou používat lávku nad silnicí, ani přechod umístěný o cca 150 metrů dále. Už jsme na toto téma podepisovali petici a stále se nic nestalo. Bude se čekat na to, až dojde při přecházení mezi autobusy k nehodě? Už několikrát jsme viděli velice nebezpečnou situaci. Jak je možné, že byl schválen takto nesmyslný projekt při stavbě nového domu, i když při jeho vizualizaci přechod zakreslený byl?

Manželé Rajmonovi

Záměr vybudovat bytový dům v ulici Mukařovského byl projednán v územním řízení a následně ve stavebních řízeních. Příslušná rozhodnutí nabyla právní moci. Umístění nového komunikačního napojení bytového domu, posun autobusové zastávky a tím zrušení úrovňového přechodu bylo projednáno v územním řízení. Dotčené orgány chránící veřejný zájem vydaly s navrženým záměrem souhlasná stanoviska, tj. i s navrženou úpravou ulice Mukařovského. Účastníci řízení souhlasili také. Vizualizace stavby na webových stránkách není součástí podkladů předkládaných správním úřadům. Plně za ni zodpovídá investor stavby.

Tomáš Círus, vedoucí stavebního odboru