Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další nové sportoviště pro děti

Starosta David Vodrážka společně s místostarostkou Marcelou Plesníkovou uvedli 8. dubna v blízkosti ulice Kociánova do provozu nově zrekonstruované sportoviště pro děti. Veškeré plochy jsou řešeny z litého EPDM materiálu, stejně jako herní 3D prvky v podobě zvířátek, které jsou navrženy spíše pro mladší děti a budou tak sloužit k jejich výuce. Ke sportovnímu vyžití těch starších jsou vybudovány zapuštěné trampolíny. Ostatní herní prvky jsou navrženy z akátového dřeva. Ve středu hřiště jsou umístěny dvě věže propojené lanovým mostem který je oblíbený u dě tí všech věkových kategorií.

Starosta vyjádřil své potěšení nad širším zaměřením sportoviště a dodal: „Jsem velmi rád, že si na třináctce můžeme dovolit opatřit dětská hřiště bezpečným povrchem, neboť pominu- li jejich dlouhou životnost a jednoduchou údržbu, tartan výrazně snižuje riziko úrazu, což je pro nás prioritní.“ Celou koncepci nově zrekonstruovaného hřiště vysoce hodnotí také místostarostka Marcela Plesníková. „Velkou přidanou hodnotu zde vidím v tom, že hřiště může sloužit nejen ke sportu a odpočinku, ale zároveň k výuce,“ řekla. Sportoviště je ve správě OŽP a bylo zrekonstruováno díky výrazné finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy. Celková revitalizace a modernizace hřiště byla vyčíslena na 7 milionů korun.

Michala Králová