Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Matematická soutěž Pangea

Na šestý ročník této soutěže, který se konal v naší ZŠ Mládí, určitě nezapomene Vojta Polák, který se v kategorii 5. tříd umístil na 1. místě z 10 930 účastníků v ČR, na 1. místě z 2 241 v krajském kole a na 1. místě z 66 soutěžících ve školním kole. Blahopřejeme k úžasnému úspěchu. Pochvalu a gratulace určitě zaslouží i Vojtova následovnice Annie Petrová, která v kategorii 4. tříd zvítězila ve školním kole – 1. místo ze 72 účastníků, a dále obsadila 12. místo z 1 965 v kole krajském a 49. místo z 9 926 v celé ČR.

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny děti, které rády počítají. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se žákům 4. až 9. ročníků základní školy a jim příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Již šestým rokem autoři soutěže vytváří tematické úlohy nejen ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro letošní rok zvolili témata Hudba, Příroda a Ekologie. Soutěž probíhá ve dvou kolech – školní a finálové . Vojta bude pozván na finále v Praze, kde se bude soutěžit o hodnotné ceny. Vojto, gratulujeme a budeme ti držet palce.

Norbert Tlustý