Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nevšední pohled do historie vodárenství

I když na koupání to ještě tak úplně není, přesto bude mít naše „víkendová“ pozvánka s vodou hodně společného. Vlastně všechno. Vypravíme se totiž do Muzea pražského vodárenství v Podolí. Expozice vás provede obdobím od prehistorie až po dnešek. K vidění je mnoho exponátů – čerpadla, pumpy, potrubí, historická zařízení, hlavně čerpací stroje... A také velká sbírka vodoměrů z celého světa – z různých období, z různých konstrukcí. Můžete nahlédnout i do haly pískové filtrace, tzv. Engelovy vodní katedrály, kde uvidíte část technologie.

„Prohlídku začínáme v prehistorii zásobování vodou, v období 2 000 let před naším letopočtem,“ říká nás úžasný průvodce pan František Kotek.

„V té době začaly fungovat nadzemní gravitační vodovody, které přiváděly do osídlení vodu na vzdálenost několik set metrů až několika desítek kilometrů. Voda byla uchovávána v podzemních nádržích a dál se rozváděla systémem keramického vodovodního potrubí. To se v jižní Evropě používalo až do novověku. Na rozhraní 12. století se v Čechách začalo potrubí dělat také z borového dřeva. Asi 700 let se používaly dřevěné trubky, které začala po roce 1850 nahrazovat litina. Kdybychom chtěli čtenáře seznámit s celou historií, popsala byste opravdu hodně stran. Tak jen pro zajímavost – úplně první vodovod v Praze zásoboval Strahovský klášter. Voda byla v roce 1142 přivedena štolou z Petřínského kopce a byla pitná, druhý nejstarší vodovod přiváděl vodu na Vyšehrad, třetí zásoboval Zbraslavský klášter.

První voda na Pražský hrad byla přivedena až za vlády Karla IV. Na přelomu 13. – 14. století můžeme mluvit o pokusu o veřejném zásobování vodou. Zhruba o dvě století později vznikly čtyři vodárenské věže – nejstarší je Staroměstská, dále Šítkovská, Petržílkovská, čtvrtá je Novomlýnská. A teď přeskočíme pár století. Současná spotřeba pitné vody v Praze je asi 4 000 litrů za vteřinu. Z toho 1 000 přivádíme z úpravny Kárané a 3 000 z Želivky. Na osobu a den to dělá asi 106–7 litrů. Celá expozice zachovává chronologické členění historického vývoje vodárenství. Z toho je zřejmé, že jsme jen poodkryli jeho pokličku. Ostatně, přijďte se podívat. Prohlídka muzea, která je zdarma, vás určitě nezklame.“

Návštěvu muzea je možné objednat na tel. 272 172 345, na e-mailu muzeum@pvk.cz nebo na jiri.dejmek@pvk.cz.

Eva Černá