Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

ráda bych touto cestou poděkovala paní Michaele Líčkové z Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13, která nám neobvykle vstřícným jednáním pomohla při likvidaci starého nábytku na skládku. Oceňujeme její ochotný přístup ke starší generaci.

Eva Pechoušová