Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VYKOUMEJ KOMIKS

Jde o celopražskou výtvarnou soutěž, do které se může zapojit každý, kdo rád kreslí a vymýšlí příběhy. Dává prostor začínajícím autorům a nabízí možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny ostatních vrstevníků. Letos se konal již 8. ročník této soutěže, do které se naše FZŠ Mezi Školami zapojila již počtvrté. Nutno dodat, že vždy úspěšně. Za zvládnutí náročné techniky byl v kategorii žáků 8. – 9. roč - níků letos oceněn osmák Matěj Litera. To mu předala jedna z našich nadějných komiksových autorek Kateřina Čupová. Matěji, gratulujeme!

Marcela Pískatá, učitelka VV