Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zdravá třináctka

Mezi priority vedení MČ Praha 13 dlouhodobě patří co nejkvalitnější a dostupná zdravotní péče pro děti i dospělé. Proto jsme se rozhodli trochu bilancovat a zároveň přinést ucelenější přehled dostupné lékařské péče na třináctce – městské části, kde žije bezmála 65 tisíc obyvatel s věkovým průměrem 40 let.

Máme zde pět poliklinik, z nichž jsou tři ve vlastnictví městské části a řadu ordinací rozesetých po celé třináctce. Nejstarším zdravotnickým zařízením je Poliklinika Stodůlky v ulici Hostinského, která byla zkolaudována v roce 1984. Najdeme zde praktické lékaře, pediatry a široké spektrum odborných ambulancí, lékárnu i rehabilitační pracoviště. Postupně se sídliště rozrůstala a bylo potřeba přistavit další zdravotní středisko. Po deseti letech přibyla Poliklinika Janského na Velké Ohradě, kde jsou 4 ambulance pediatrů, 3 praktičtí lékaři, jedna zubní ordinace a nezbytná lékárna.

Koncem letošního roku uplyne 25 let od zahájení provozu Polikliniky Lípa Centrum v Nových Butovicích, která je nejnavštěvovanějším zdravotnickým zařízením. V počátcích jejího fungování zde bylo pouze několik odborných ambulancí a ordinací praktických lékařů pro dospělé a děti. V následujících letech se objekt postupně plnil dalšími lékaři. Dnes zde můžeme najít širokou škálu ambulancí jak praktiků, tak specialistů. Ambulance jsou samostatné nebo spojené do větších celků, jako například Chirurgické obory Praha, s.r.o., které sdružují chirurgii, ortopedii, urologii a radiodiagnostiku. K dispozici je také Stomatologické centrum Lípa, dále společnost Salubra, poskytující závodní preventivní péči, gastroenterologii a několik dalších ambulancí specialistů. Společnost Corintez nabízí ucelenou kardiologickou péči a společnost Neuronika komplexní neurologickou ambulantní péči. Počet pacientů, které v Lípě ošetří, se dá jen těžko definovat. Pouze Chirurgické obory Praha, které jsou v Lípě asi největším pracovištěm, evidují za rok 2018 téměř 90 tisíc ošetření.

Poliklinika Lípa společně s pracovišti Oční kliniky JL je tedy pro Prahu 13 bez nadsázky „ambulantní nemocnicí“, neboť je zde prakticky všechno potřebné pro standardní diagnostickou a léčebnou ambulantní péči. Výše zmíněné dvě polikliniky a ambulance specialistů poskytují péči na stejně vysoké úrovni, jen v menším rozsahu.

Oční klinika JL, disponující profesionálním personálem a špičkovým přístrojovým vybavením, se specializuje na diagnostiku a léčbu nemocí oka. Základem nabídky jsou neinvazivní terapeutické postupy. Důležitý pro pacienta je fakt, že veškeré zákroky jsou prováděny ambulantně. Denně zde vyšetří 250 pacientů. Výborných výsledků dosahuje v mikrochirurgických operacích oka. Na klinice se provádí již léta operace šedého zákalu. Využívají oční laser Victus, který pomáhá chirurgovi při jeho odstranění a díky němu jsou operace daleko bezpečnější a šetrnější. Výsledkem je efektivní zákrok s minimálním počtem pooperačních komplikací. Jen v loňském roce zde díky špičkovým oftalmochirurgům a nejmodernější dostupné technologii provedli přes tisíc operací. Součástí Oční kliniky JL je i oční optika, kde vám poradí při výběru brýlí a doporučí nejvhodnější plasty či skla. Nabízí zde velký výběr obrouček všech značek pro dospělé i děti, speciální brýle určené pro piloty, TLT skla pro úpravu dětské myopie i kontaktní čočky a vše k jejich následné péči, ale také oční kapky a preparáty na výživu očí a sítnice. Můžete si nechat i zdarma přeměřit zrak na profesionálních přístrojích.

Klinika JL nabízí veškerou ambulantní urologickou péči na vysoké úrovni, neboť pracoviště disponuje speciálním ultrazvukovým přístrojem, který významně pomáhá diagnostikovat nádor prostaty. Vedoucí lékař je předním českým specialistou na tuto problematiku. Ošetření se dostane klientům všech zdravotních pojišťoven. Denně je zde vyšetřeno 30 pacientů.

  • Kožní oddělení je vybaveno nejmodernějším digitálním dermatoskopem, který je využíván nejen k preventivním prohlídkám podezřelých znamének, ale také zaručuje včasnou a přesnou diagnózu melanomu.
  • Pracoviště magnetické rezonance vlastní nejinovativnější přístroj Ingenia od firmy Philips a popis výsledků provádí špičkoví lékaři. V loňském roce bylo MR vyšetřeno celkem 9 323 pacientů. Pacienti mohou dále využít služeb špičkově vybaveného oddělení ORL, endokrinologie, neurologie, sonografie, kardiologie a interny pod vedením předních českých lékařů. Klinika JL eviduje 96 180 pacientů.

V blízkosti Slunečního náměstí vyrůstá nová Poliklinika Hůrka, s.r.o., s plánovaným širokým spektrem zdravotnických služeb. V současnosti je otevřeno 7 ambulancí − praktiků, kteří stále přijímají nové pacienty, i specialistů, kteří mohou zajistit pacientům maximální odbornou péči pod jednou střechou. Klinika zároveň postupně nabídne moderní doplňkové služby, jako například objednávání pacientů on- -line, zasílání e-receptů, mobilní aplikace, které vám připomenou termín preventivní prohlídky či lékařské kontroly a možnost sledování dalších zdravotních parametrů. Nedílnou součástí kliniky bude i moderní lékárna, která bude otevřena od 1. července. Lékaři na poliklinice spolupracují nejen s českými zdravotními pojišťovnami. Navíc se zabývají klinickými studiemi a poskytují další nadstandardní služby. Ty mimo jiné doplňuje i oční optika.

V místě polikliniky byla otevřena také první klinika v Praze pro muže Men’s Health Clinic, a.s., která se jako jediná komplexně zabývá jejich nejzávažnějšími zdravotními problémy a spojuje medicínskou péči, prevenci, dispenzarizaci a efektivní léčbu v oborech urologie, kardiologie, ortopedie. Odběrová laboratoř AeskuLab zajišťuje široké spektrum jak rutinních vyšetření , tak i vysoce specializovaných. A to prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky, jako jsou klinická biochemie, hematologie, imunochemie, imunologie, alergologie, klinická mikrobiologie a DNA diagnóza.

Do budoucna se počítá s otevřením dalších 8 ordinací v budově B, a to endokrinologie, diabetologie, revmatologie, gastroenterologie, gynekologie a dalších. Uvažuje se také o pracovišti klinické genetiky, které bude zastřešovat genetické konzultace v různých oblastech medicíny − onkogenetiky, gastroenterologie, ortopedie, imunologie a gynekologie, sportovní medicíny. Konzultace s lékařem a rovněž výkony genetické laboratoře v případě opodstatněné indikace jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Navazující laboratoř bude poskytovat služby i pro samoplátce. Za připomenutí stojí, že MČ v roce 2012 zrekonstruovala a zateplila polikliniky, které má ve svém vlastnictví. Celková cena revitalizace stála bez mála 74 milionů korun. Z toho prostředky z fondu EU činily téměř 15 milionů. Věříme, že obyvatelé Prahy 13 vnímají, že mají centralizovanou ambulantní zdravotní péči, která odpovídá požadavkům 21. století.

Michala Králová