Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TAK TROCHU JINÁ VÝUKA.


Žáci prvního stupně FZŠ prof. Otokara Chlupa zažili v tomto školním roce ve škole už řadu mimořádných dobrodružství. Škola je od 1. září 2019 zapojena do projektu z Výzvy 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.
Právě proto pořádáme pro všechny třídy projektové dny, které jsme zaměřili na multikulturu, výchovu k demokracii a na práva dětí. Obsah projektových dnů je inspirovaný knihami, ve kterých se právě téma jinakosti objevuje. Prvňáci se zamýšleli nad právem dětí na domov. Druháci se snažili pomoci obrovi Pavkovi, který chtěl chodit do školy, ale nemohl, protože byl moc velký. Třeťáci zase zkoumali rozdílnost našich kulturních zvyků a zvyků Afričana Deziho. Čtvrťáci debatovali nad otázkou, jak je důležité naše jméno, naše řeč a zároveň naše rodina a předci. V pátých třídách děti vytvářely imaginární města a hledaly nejvhodnější místo pro malého afrického chlapce, aby všichni nakonec pochopili, že takové místo je vždy tam, kde je naše rodina.
Celodenní programy pro děti spolu s třídními učiteli připravila a realizovala paní Vladimíra Strculová–Procházková, lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, která se dlouhodobě těmto tématům věnuje. 

Zuzana Majstrová