Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

květen 2020
ročník XXX

Uzávěrka příštího čísla: 11. 5. 2020 Distribuce: 29. 5. – 5. 6. 2020

Praktické informace a kontakty
Praktické informace a kontakty

Abychom co nejlépe zabezpečili naše občany, zavedli jsme v naší městské části více druhů aktivit, které jim mohou v této nelehké době pomoci. Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní nebo osoby s oslabenou imunitou. Do naší pomoci jsou proto zapojeni „profesionálové“ nejen z úřadu městské části – sociální pracovníci, členové místní Agendy 21, sociálního výboru, zastupitelé i dobrovolníci z řad vietnamské komunity a skauti.

celý článek
Aby deratizace měla smysl
Aby deratizace měla smysl

Od února se množí upozornění obyvatel na zvýšený výskyt potkanů v různých lokalitách naší městské části a také dotazy, jak bude zajištěna deratizace. Zvýšenému výskytu myšovitých hlodavců pomohla letošní teplá zima. Na tuto situaci reagoval odbor životního prostředí v předstihu a to včasným zadáním výběrového řízení. Díky tomu byla jarní část celoplošné deratizace zahájena začátkem března, což je o měsíc dříve než v předchozích letech. Aby ale skutečně došlo ke snížení populace potkanů, nemůže v této snaz

celý článek
Činnost v době epidemie Covid-19
Činnost v době epidemie Covid-19

Také naše jednotka se podílela na zabezpečení akceschopnosti pražských hasičů z důvodu snížení stavů. Do pohotovosti jsme nastoupili 14. března. V cyklech čtyřiadvacetihodinových směn a dvou dnů volna jsme skončili 18. dubna. V mezidobí členové výjezdové jednotky chodili do svého zaměstnání.

celý článek