Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na květen

Křížovka pro děti: V lidové pranostice jsou Pankrác, Servác a Bonifác označováni jako ... TAJENKA. Tak doufejme, že letos už moc studených dnů nepřinesou. :-)


Správná odpověď z dubna:

SPOJENÝCH S VÍTÁNÍM JARA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

v hodnotě 450 Kč – Denis Svačina, Stodůlky

v hodnotě 300 Kč – Kamila Poláková, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Melisa Hurychová, Lužiny

Renata Rovňaníková, Praha 5

Aneta Jukličková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Dana Horálková, Stodůlky

Dang Phuong Linh, Praha 5

Martin Sýkora, Stodůlky

Soutěžní otázky na květen:

1) Kolikátý ročník Dne zdraví proběhne v letošním roce?

2) Jak se jmenuje patron hasičů?

3) Kde se konají preventivní a vzdělávací programy s názvem Chytrá škola?

Správné odpovědi na dubnové otázky:

1) Nádobu na svoz bioodpadu lze objednat na bioodpad@praha.eu.

2) Sčítání lidu, domů a bytů proběhne od 27. března do 11. května 2021.

3) Velikonoční vajíčkovou výstavu jste si mohli prohlédnout na školním plotě ZŠ Mohylová.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:

Ivana Horová, Praha 5; Aneta Laudová, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová