Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Memorandum o spolupráci a podpoře projektu Euroklíč

Vedení naší městské části uzavřelo memorandum s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, které se týká dlouhodobé spolupráce a podpory projektu Euroklíč. NRZP ČR realizuje tento projekt pomáhající lidem se zdravotním postižením již od roku 2007.
Euroklíčem se rozumí univerzální klíč, s jehož pomocí se dostane osoba se zdravotním postižením či rodič pečující o dítě do tří let na vybraná bezbariérová WC a plošiny ve veřejných budovách, v metru, na nádražích i na čerpacích stanicích po celé Evropě.

„V České republice jsme od roku 2007 namontovali téměř dva tisíce Eurozámků a distribuovali osobám se zdravotním postižením více než padesát tisíc Euroklíčů. Velmi si ceníme aktivity jednotlivých měst a také městských částí, které se do projektu zapojují a dlouhodobě jej aktivně podporují,“ řekl předseda NRZP ČR Václav Krása.
„Naší prioritou je neustálé zlepšování přístupnosti městské části pro seniory a rodiče s dětmi. Euroklíč je vhodným doplněním našich vlastních aktivit v oblasti bezbariérovosti,“ řekl místostarosta Petr Zeman.
„Nápad, aby se radnice naší městské části stala výdejním místem Euroklíče, vznikl na základě komunikace s občany. Chceme jim tak vyjít vstříc a nabídnout jeho výdej co nejblíže místa jejich bydliště,“ dodala radní Aneta Ečeková Maršálová.

Lucie Steinerová