Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odstartoval jarní úklid černých skládek

Městská část Praha 13 zahájila již tradiční jarní úklid černých skládek a připojila se tak ke globální iniciativě Ukliďme svět a celostátní akci Ukliďme Česko. Místostarostka Marcela Plesníková společně s pracovníky firmy Roman Studénka úklid symbolicky odstartovala 14. dubna na haldě Makču Pikču.

„Každoroční jarní úklid se provádí bez ohledu na to, kdo je vlastníkem pozemku,“ řekla paní místostarostka a dodala: „Mnohdy je to sice ‘boj s větrnými mlýny‘, ale bylo by špatné, kdybychom i my rezignovali. Chceme zdůraznit, že na udržování čistoty a pořádku vynakládá městská část rok od roku vyšší finanční částky. Měli bychom si ale uvědomit, že tyto peníze jdou z kapsy každého z nás.“

Celou akci, která se v minulosti opakovaně osvědčila, má organizačně na starosti odbor životního prostředí. Protože jak černých skládek na odlehlých místech, tak nejrůznějšího drobného odpadu odhozeného lidmi na veřejných prostranstvích stále přibývá, radnice proto všechny vyzývá, aby se ke svému okolí chovali ohleduplně. Ročně městská část vynakládá na úklid veřejného prostoru nemalé finance, které by se pochopitelně daly využít mnohem lépe. Nová výsadba stromů a keřů, obnova hřišť nebo zakládání květinových záhonů by našemu životnímu prostředí i zdraví určitě jenom prospěly.

Dana Céová