Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příběhy našich sousedů znovu v Praze 13

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se již podruhé vydávají zaznamenat žáci ze základních škol Prahy 13. I přes ztížené podmínky způsobené pandemií nahrály dokumentaristické týmy žáků z osmých a devátých tříd příběhy pamětníků 20. století. Děti zpovídaly například prvního porevolučního starostu Prahy 13 Petra Bratského, který vzpomínal na zakázaný skauting před rokem 1989 nebo Tomáše Sousedíka, jehož otec spolupracoval na vývoji Slovenské Strely. Pamětnické příběhy zpracovaly do různých mediálních výstupů a představí je svým spolužákům, rodičům, učitelům a široké veřejnosti na on-line závěrečné prezentaci 21. června od 16.00, na kterou tímto čtenáře srdečně zveme. Na prezentaci je možné se připojit na tomto odkaze: http://bit.ly/PNSPraha13.

Alžběta Poláková