Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rekonstrukce fontány

V druhé půlce dubna začala před FZŠ Brdičkova rekonstrukce fontány. Navazujeme tak na celkovou rekonstrukci prostranství před školou, která proběhla již v roce 2019. Fontána s názvem Duha je dominantním uměleckým dílem z 80. let 20. století, které je součástí opěrné zdi mezi základní školou a obchodním centrem Lužiny. Toto umělecké dílo je ve správě odboru životního prostředí. Vzácná skleněná mozaika z dílny již zesnulých autorů Luďka Buriánka a Josefa Němce je značně poškozena a proto bylo rozhodnuto o jejím restaurování. Je třeba na míru vyrobit a citlivě upevnit chybějící skleněné dílce. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na restaurátory z Vysoké školy chemicko-technologické, kteří již v minulosti tuto ojedinělou mozaiku čistili a požádali je o spolupráci při restaurování.

Zároveň s těmito pracemi proběhne i celková rekonstrukce stávající zastaralé technologie fontány. Bude osazena nová, nerezová vana s přesahem, který vytvoří „vodopádovou stěnu“ zabraňující bezprostřednímu stékání vody po mozaice. Tím se zabrání vymílání skleněných dílců a sníží se tvorba řasy. Dále bude opraveno prasklé betonové tělo fontány, budou vyměněny trysky, bude modernizováno přívodní potrubí a odtokové potrubí, které je zarostlé vodním kamenem.
Doufáme, že staronová tvář fontány bude opět důstojnou dominantou a udělá radost nejen zdejším školákům a obyvatelům okolních bytových domů, ale i všem procházejícím návštěvníkům.

Za OŽP Jana Dusilová