Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z VAŠICH DOPISŮ

Dobrý den,

moc a moc děkujeme za krásná velikonoční vajíčka. Jsou úžasná a všem zaměstnancům – lékařům, sestrám, medikům a jiným vykouzlila úsměv na rtech. Velmi si toho vážíme. Připomínají nám svátky jara a tak trochu „normální život“. Velké díky seniorskému klubu Prahy 13. Opravdu si toho vážíme!

Soňa Hájková, vrchní sestra KARIM-covid

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda plánujete nějak řešit neblahou situaci s odpadky kolem Britské čtvrti a lokality Chabů a Krtně? Chodí tam po jediné panelové cestě do Třebonic na procházky většina obyvatel nové zástavby Britské čtvrti a budou jistě chodit další obyvatelé nových bytů, které se teprve staví. Bydlím v Třebonicích a při procházce jsem jenom kolem Krtně nasbírala plnou igelitku odpadků a plastových lahví. Jediný odpadkový koš jsem našla na začátku panelové cesty u Britské čtvrti hned vedle vraku auta, který tam strašil několik měsíců... Chodí zde hodně pejskařů a chybí zde koše pro psí „dárečky“... Prosím o vaši pomoc, aby z Třebonic a okolí nevzniklo do budoucna „přírodní“ smetiště Prahy 13. Apeluji zde i na osobní zodpovědnost každého, kdo tudy na procházky chodí, aby si odpadky sám po sobě uklidil.

Magdaléna Dobromila Staňková, Třebonice

Vážená paní Staňková,
děkujeme za Váš zájem o městskou část, její životní prostředí a zejména o její čistotu a pořádek. Většina pozemků, o kterých se zmiňujete, není ve vlastnictví MČ P13, tudíž nejsou ve správě odboru životního prostředí. Odpadkové koše jsou umístěny vždy pouze na místech, kam se k jejich vyvážení může dostat správcovská firma malým nákladním automobilem. Z naší zkušenosti víme, že dokud se udržování čistoty a pořádku nestane věcí každého z nás, zvýšené množství košů bohužel bude problém řešit jen z malé části. Koše se velmi rychle naplní a pak lidé rozhazují odpadky okolo nich. Není v našich technických ani finančních silách koše vyvážet vícekrát, než třikrát týdně, což na většině míst přestává stačit. V oblasti o které píšete, je jeden koš umístěn v půli cesty k Britské čtvrti – tam je ještě pozemek MČ P13 ve správě OŽP, druhý je na rozcestí v Chabech u třešňové aleje. Další koše jsou pak v Třebonicích. O větším množství odpadkových košů zatím neuvažujeme.

Za OŽP Dana Céová

Příjemné zpestření velikonočních svátků

Naše dcera začala vloni v září navštěvovat Mateřskou školu U Bobříka. Bohužel zasáhla doba covidová a od února nemůžou děti milovanou školku navštěvovat. Školka nám chybí, nejen dceři, ale i mně. Myslím, že každý rodič během posledního roku nějakým způsobem pocítil, jaké to je suplovat učitele. A musím uznat, že je velmi obdivuji.
Proto věřím, že všichni rodiče byli nadšeni, když nám od „Bobříka“ přišel e-mail, že pro nás přes Velikonoce v Centrálním parku připravili Putování velikonočního zajíčka.
Obdrželi jsme mapu, na které bylo vyznačených deset stanovišť s úkoly, básničkou na poskládání a na závěr to nejlepší, truhla s pokladem! Některá stanoviště byla velmi dobře schována, o to větší to byla zábava. Na jednom z nich se křídou na chodník kreslila sluníčka, pokud jste šli během Velikonoc parkem, tak jste si jich určitě všimli. Byly od dětí z Mateřské školy U Bobříka.
Milé paní učitelky od „Bobříka“ moc vám děkujeme, že na nás myslíte a těšíme se na brzké shledání.

Za školní radu rodičů Aneta Janíčková