Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování od pana Karla Fajta

Poděkování patří panu Martinu Holečkovi, pracovníku ostrahy radnice, strážníku Městské policie Praha 13 panu Jiřímu Grénarovi, vedoucímu Odboru hospodářské správy panu Jaroslavu Matýskovi a řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiřímu Maškovi. Panu Fajtovi se porouchal elektrický vozík, na kterém se pohybuje, z tohoto důvodu zajel do budovy radnice a požádal o pomoc. Společnými silami se o něj všichni výše uvedení velmi ochotně a empaticky postarali a bezpečně ho dopravili domů. Za tuto pomoc pan Fajt velice děkuje.

-red-