Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vysazení ryb do třebonického rybníka

Rybáři Sboru dobrovolných hasičů v Třebonicích 7. dubna spolu se starostou Davidem Vodrážkou vysadili do místního rybníka jihočeské kapry. O rybník se místní rybáři starají již dlouhá léta, využívají jej především ke sportovnímu rybolovu a pořádají zde i velmi atraktivních akce pro veřejnost.

Třeboničtí rybáři se o místní rybník vzorně starají. Udržují zde nejen rybářskou tradici a sport. Samotná údržba rybníka je přínosem nejen pro místní obyvatele, životní prostředí, ale samozřejmě pro udržení rybářské tradice. Sbor dobrovolných hasičů v Třebonicích dostal na zarybnění místního rybníku od městské části dotaci ve výši 30 tisíc korun.

Lucie Steinerová