Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den učitelů

Městská část Praha 13 si 28. března každoročně připomíná Den učitelů a nejinak tomu bylo i letos. V obřadní síni radnice starosta David Vodrážka spolu s místostarostkou Marcelou Plesníkovou ocenil třicet tři zaměstnanců základních i mateřských škol včetně Domu dětí a mládeže Stodůlky. Ocenění si převzali pamětní list, medaili i finanční odměnu.

„Toto setkání bylo především o poděkování všem, kteří se vzdělávání dětí věnují. Kvalitní školství je základem celé společnosti reda my se všem našim mateřským i základním školám maximálně věnujeme. Více než dva roky čelí nestandardním situacím, stejně jako my všichni. Přes všechna omezení, distanční výuku a příchod stovek ukrajinských dětí, se maximálně věnují vzdělávání všech dětí bez rozdílu a bylo mi ctí všem oficiálně poděkovat a předat symbolické ocenění,“ řekl starosta David Vodrážka. „Naše radnice provoz škol, školek i volnočasových zařízení intenzivně podporuje, přičemž se snažíme pružně, včas a účinně reagovat na všechny změny, které se dějí. Ze srdce děkuji pedagogům, ale samozřejmě i nepedagogickým zaměstnancům školských zařízení za jejich vysokou profesionalitu, pracovitost, obětavost a nadšení,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.
V naší městské části působí téměř devět set pedagogů.

Lucie Steinerová