Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Květnová křížovka

V tomto vydání se podíváme na Nové Město do Křemencové ulice. Milovníci piva již jistě tuší, protože toto místo je pro "pivaře" vyhlášené. Nachází se zde ...TAJENKA. První písemná zmínka o podniku se datuje do roku 1499, kdy dům koupil sladovník Vít Skřemenec. Pivovar U Fleků je jedním z mála pivovarů ve střední Evropě, kde se pivo vaří bez přestávky déle než 500 let.

Dubnová tajenka:

NEJSTARŠÍ DOCHOVANÁ ROTUNDA

Výherci:

Zdeněk Kopáček; P. Turek; Petra Rejdová

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová