Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vynášíme Moranu

Vynášet na jaře Smrtku, Moranu nebo Mařenu je lidový zvyk, který se zachoval na mnoha místech naší země až do současnosti. S velkou vervou se naši druháci pustili do výroby dvou velikých Moran. Staré šatstvo, látky i vyfouknutá vajíčka dobře využili a podle fotografií z našich vesnic vyrobili paní Zimu k vynášení i na Velikonoční výstavu. Prošli s nimi celou školu a za recitování tradiční básničky vynesli Zimu na školní zahradu, kde jí důkladně spálili. Nakonec si na ohni opekli i svačinu v podobě buřtíků. Jen ta druhá Morana na Velikonoční výstavě nám jaro ještě trochu pokazila. Při každém návratu chladného počasí si naši druháci museli vyslechnout, že je to tím, že spálili jenom jednu Moranu. Příště se tedy polepšíme, ať si s námi ta Zima tolik nezahrává.

Marie Procházková, ZŠ Mohylová