Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny

ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, pořádá ve dnech 16. a 17. ledna 2008 v době od 13.00 do 17.00 hodin zápis do školy pro děti se zdravotním postižením. Informace na tel. 235 516 651.

Mgr. Jana Ošťádalová, ředitelka školy