Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimní údržba motoristických komunikací

Zimní službu na převážné části místních komunikací v Praze 13 zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Komunikace jsou podle stupně důležitosti rozděleny do několika pořadí, která stanoví časové limity ke zmírnění závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti. TSK umožnila nejen řidičům snáze se orientovat v tom, kdy má být která komunikace sjízdná, a to prostřednictvím svých internetových stránek www.tsk-praha.cz.

Miroslav Jíra, vedoucí odboru dopravy