Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pronájem bytů pro zdravotně handicapované

Městská část má v současné době k dispozici čtyři volné byty zvláštního určení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: konkrétně jde o 1 byt (1+0) v objektu BD Rotavská (Foglarova ul.) a o 3 byty (1+0) ve Výškovém bytovém domě Petržílkova vedle radnice. Konkrétního uchazeče o byt navrhuje podle Zásad postupu při pronájmu bytů bytová komise z evidence žadatelů vedené úřadem. Žadatel o byt doloží k žádosti lékařskou zprávu a kopii průkazu ZTP/P.

Výše smluvního nájemného se bude řídit výší nájemného v bytech ve vlastnictví městské části; nesmí však po dobu dvaceti let od kolaudace domu přesáhnout částku 84,93 Kč/m2/měsíc v objektu Petržílkova a 51,61 Kč/m2/měsíc v objektu Rotavská. Podmínkou pronájmu bytu zvláštního určení ve Výškovém bytovém domě Petržílkova je pronájem garážového stání za smluvní nájemné ve výši 50 % nájemného bytu. Zájemci o tyto byty se mohou informovat na odboru majetkovém, bytovém a investičním na tel. 235 011 305 a 307.

David Zelený, zástupce starosty