Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JAK JSME HRÁLI DIVADLO

 

V pátek 3. prosince se děti z klubu Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova zúčastnily akce Prahy 13 Nejsme si cizí dramatizací pohádky Zvířátka a loupežníci. Na vystoupení se pečlivě připravovaly, samy si vyrobily kulisy i kostýmy. Své představení nejprve zahrály prvňáčkům naší školy, aby získaly jistotu a zbavily se trémy. Když nadešel velký den, cítily se na jevišti Klubu Mlejn už ostřílenými herci, kteří se ničeho nebojí. Velký potlesk byl dětem odměnou a motivací k dalším zajímavým nápadům a společným činnostem. Nejsme si cizí!

Hana Žďárská