Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POHÁRY ZA TECHNICKÉ DOVEDNOSTI

 

Tentokrát získali žáci ZŠ Mládí ocenění za technickou zdatnost ve třetím ročníku Technických soutěží pražské mládeže (TESOPRAM), organizovaných Stanicí techniků DDM hl. m. Prahy. V disciplínách automobilové modelářství, letecké modelářství a fotografie a její grafické zpracování počítačem získali dvě první, dvě druhá a jedno třetí místo. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme E. Cetensovi, P. Rauchovi, B. Sedláčkové, A. Trybučkovi a M. Hájkové – žákům VII. A a VII. B.

Edita Martoníková, ZŠ