Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Otevřený dopis

 

Tento dopis je určený pánovi, který 15. 11. venčil psy u retenční nádrže v Nových Butovicích.
Vážený pane, obracíme se na Vás a ne na paní, která s Vámi byla, protože ta nám nic neřekla (asi s vaším hrubým jednáním souhlasila). Zato Vy jste toho stihl docela dost! Nechal jste do skupiny nás, dětí, vběhnout tři velké psy a po slušném upozornění od naší paní učitelky a našich lektorů, abyste si psy připoutal nebo alespoň přidržel, jste se choval velmi agresivně a  hrubě. Dokonce jste řekl, že máme být přivázané my, děti! Víte, stále nám někdo říká, jak se máme chovat. Připomínají nám to dospělí doma i ve škole a vězte, že je toho kolikrát dost. Ovšem takovou lekci, kterou jste nám předvedl Vy, to tedy bylo něco! Hodně jsme o Vašem chování diskutovali ve škole i doma - stal jste se naším „antihrdinou“.
Nechceme být jako Vy! Až se příště opět setkáme, věříme, že to bude v přátelském duchu. Držíme vám palce!

třeťáci ze ZŠ Mohylová