Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červená stužka 2013

Již podvanácté se letos v České republice konala informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se váže k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovaným a AIDS nemocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru HIV (nejčastěji nechráněným pohlavním stykem), který tuto stále ještě nevyléčitelnou nemoc způsobuje. Bohužel jen za poslední dva roky přibylo v ČR přes 500 nově diagnostikovaných HIV+ lidí, před deseti lety jich bylo ročně jen kolem čtyřiceti.

V Praze 13 Červenou stužku poosmé za sebou zajišťovali žáci 9. ročníku Základní školy Kuncova. V pondělí 2. prosince se do ulic naší městské části, ale i na Smíchov a do centra Prahy, vydalo 27 vybraných a proškolených deváťáků. Každý z nich měl na viditelném místě připnutý odznak Červené stužky a naší školy. Vedoucí trojice žáků měl s sebou i povolenku vydanou MHMP, která umožňuje osobě starší 15 let nakládat s finančními prostředky. Žáci rozdali 700 informativních letáčků a prodali 380 odznaků. Největší zájem a podporu projevovali mladí lidé.

Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené stužky v Praze, jsme zaslali 7 685 Kč. Z nich je financován provoz Domu světla, kde provádějí bezplatné anonymní testování každému, kdo o to požádá. Za vzorný a zodpovědný přístup vyslovuji zúčastněným žákům poděkování, pochvalu a uznání.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova a koordinátor Červené stužky