Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Psychologické poradenské centrum

Od roku 2011 funguje v Křesťanském centru Luka v Mukařovského ulici 1986/7 poradenské centrum, které nabízí odborné psychologické a psychoterapeutické služby. Centrum je otevřené pro lidi v různých těžkých životních situacích. Klienti sem přicházejí například s rodinnými nebo manželskými problémy, při řešení osobní krize nebo během hledání smyslu života. Poskytujeme i podpůrnou péči při léčbě psychiatrických obtíží. Nabízíme také jednorázové konzultace, které slouží k orientaci ve složité životní situaci a hledání možných řešení. Terapeuti v našem centru kladou důraz na důvěru a respekt ke každému člověku, k jeho situaci a zázemí. Je samozřejmostí, že všichni naši pracovníci absolvovali akreditované psychologické výcviky. Psychoterapeutické služby jsou poskytovány individuálně, cena za jedno sezení (60 minut) je 300 Kč. Bližší informace je možné nalézt na www.13ka.cz/poradenstvi anebo kontaktovat přímo psychoterapeutky Andreu Jarošovou (603 746 055, andrea.matouskova@gmail.com) nebo Marcelu Trávníčkovou (marcela.travnickova@atlas.cz). V případě zájmu si můžete domluvit setkání na uvedených kontaktech.

Andrea Jarošová a Marcela Trávníčková