Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tiskové opravy

  • V prosincovém STOPU jsme na str. 2 u jména zástupkyně starosty RNDr. Marcely Plesníkové nedopatřením uvedli titul Mgr. Omlouváme se.
  • V tomtéž čísle v přehledu vánočních bohoslužeb na str. 9 jsme omylem přiřadili k Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách kostel Nalezení sv. Kříže. Tento kostel ve skutečnosti k farnosti nepatří a je v rukou soukromého majitele. Bohoslužby, které tam probíhají, nevykonávají duchovní ze stodůlecké farnosti. Za chybu se omlouváme.

Samuel Truschka, šéfredaktor STOPu