Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Doplňující informace zastupitele

K reakci na sdělení vyjadřující názor klubu Zelených a Pirátů

V reakci pana starosty na sdělení vyjadřující názor klubu Zelených a Pirátů v rubrice „Z vašich dopisů“ s titulem „Cena Zavřeno pro Prahu 13 – zaveďme opět rubriku Fórum!“ byly v listopadovém čísle časopisu STOP zveřejněny zavádějící informace. Bylo zde otištěno, že udělení ceny bylo dosaženo pouhou domluvou pár desítek lidí na odeslání hlasů do soutěže. Jednalo se o cenu odborné poroty, tudíž její udělení nemohlo být ovlivněno hlasováním příznivců Zelených a Pirátů na webových stránkách, nýbrž nedodržením demokratických zvyklostí koalicí.

Na téma pořizování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva pan starosta uvedl, že se dle jeho názoru nejedná o požadavek veřejnosti, ale pouze některých opozičních zastupitelů. „Soudím tak podle toho, že na jednání zastupitelstva, která jsou veřejná a otevřená pro kohokoli, téměř žádní zástupci veřejnosti nechodí. Pokud by lidé o jednání měli takový zájem, určitě by se přišli podívat,“ píše David Vodrážka. Náš zastupitelský klub vidí příčinu minimální, někdy i nulové účasti veřejnosti na zasedáních zastupitelstva jinde. Naprosté většině obyvatelstva znemožňuje účast na jednání zastupitelstva fakt, že se zasedá v pracovních dnech v dopoledních hodinách. Již na počátku tohoto volebního období jsme předložili návrh změn jednacího řádu zastupitelstva, který obsahoval mimo jiné i přesunutí zasedání na pozdější odpolední hodiny, aby umožnil pracujícím občanům účast. Návrh se bohužel nesetkal s podporou zastupitelů vládnoucí koalice. Schváleno tím pádem nebylo ani zveřejňování videozáznamů ze zasedání, a proto se Zastupitelský klub Zelených a Pirátů rozhodl tuto službu veřejnosti poskytnout občanům na vlastní náklady. Jednání zastupitelstva lze zpětně sledovat na našich webových stránkách.

Dále bylo v reakci pana starosty uvedeno, že při jednání ohledně obsazení výborů nebyla s klubem Zelených a Pirátů žádná řeč. Toto se nezakládá na pravdě, protože k žádnému jednání mezi koalicí a námi o obsazení výborů i přes naši písemnou výzvu nedošlo.

Tomáš Murňák, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13