Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chránit potřebují stromy i zvířata

V říjnu a listopadu se děti ze školní družiny ZŠ Mohylová seznámily se dvěma výukovými programy Ekocentra Podhoubí. První, s názvem Život stromů, probíhal v Centrálním parku a ani mrazivé počasí dětem nezkazilo úžasný zážitek. V teple školní družiny se pak při druhém setkání s lektorkou ekocentra a s jejími kamarády, kosími bratry Josefem a Václavem, děti dozvěděly o životě volně žijících zvířat ve městě i to, jak jim třeba mohou pomoci.

Jitka Hrubá