Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak bude pokračovat zvelebování Centrálního parku?

Pane starosto, jak bude pokračovat zvelebování Centrálního parku? Všimla jsem si, že v okolí Stodůleckého rybníka se objevilo staveniště. Nejde o další restauraci?

Všechny mohu ubezpečit, že se rozhodně nejedná o stavbu, která by zasahovala do cenného zeleného území naší městské části. V rámci revitalizace Centrálního parku dochází k postupnému vykupování pozemků ze soukromého vlastnictví, proto je možné začít postupně park zvelebovat a sjednocovat. V současné době se podařilo vyčlenit potřebné finanční prostředky, a tak bylo možno přistoupit k realizaci další etapy dostavby parku. Nyní tedy probíhají práce v okolí Stodůleckého rybníka, které pak budou pokračovat dále směrem ke Kettnerově ulici. Stavební práce v této lokalitě byly zahájeny v listopadu 2016. Celá revitalizace zelené plochy potrvá až do června 2017. Realizace přispěje k lepší průchodnosti parkem a také poskytne obyvatelům a návštěvníkům Prahy 13 dostatek nového prostoru k relaxaci. V plánu je vybudování nové lávky přes Prokopský potok a rovněž se počítá se vznikem odpočinkové zóny ve stávající lipové aleji u ulice Sezemínská, kam by lidé mohli chodit třeba na piknik či sportovat. V blízkosti Stodů leckého rybníka by pak měly přibýt nové lavičky. V této chvíli bylo zřízeno nutné zázemí stavby a přistoupeno ke kácení nevhodných dřevin, které budou nahrazeny výsadbou nových stromů a keřů. Zrenovované části parku přejdou do správy odboru životního prostředí naší městské části. Veškeré náklady na údržbu zeleně a případné opravy poničeného zařízení tedy půjdou z našeho rozpočtu.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13