Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Termíny stanovené pro svatby

Rada MČ Praha 13 stanovila místnost a data pro uzavírání manželství v roce 2017 takto:

  • úředně určenou místností pro uzavírání manželství na území Prahy 13 je obřadní síň Úřadu městské části Praha 13
  • termíny pro uzavírání manželství (v době od 9.00 do 14.00) jsou: 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 7. 4., 28. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12.

Helena Šlitrová, vedoucí odd. organizačně-administrativního