Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BETLÉM NA RADNICI

K vánočním svátkům neoddělitelně patří betlémy. Jeden z nich, který tvoří jen malou část ze sbírky asi dvou set betlémů Vladimíra Glasera, krášlil atrium radnice svou křehkou krásou takřka celý prosinec. Tvořil tak i skvělou pozvánku do muzea českých vánoc v Ořechu s mnoha dalšími betlémy a jesličkami.

-dn-