Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na velké kontejnery si počkáme

Velkoobjemové kontejnery nebudou v měsíci lednu a únoru přistavovány. Harmonogram na březen bude uveřejněn v únorovém vydání zpravodaje STOP a na webových stránkách www.praha13.cz v oblasti Životní prostření.

Michaela Líčková