Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam s olejem ze smažených jídel?

Na každém z dvaceti sběrných dvorů jsou umístěny nádoby na použité oleje a tuky z domácností. Odložení je zcela zdarma, pouze je potřeba, oleje zbavit zbyt ků jídla a přinést je v uzavřené PET lahvi (nikoli ve skle). Zvláště v období vánočních svátků dochází ve zvýšené míře k zanášení a znečišťování kanalizační sítě, což s sebou nese i zvýšené nároky na její následné čištění a údržbu. Lepší variantou, než je vylít do kanalizace, je oleje slít do PET lahve a vyhodit ji do směsného komunálního odpadu. Budeme ale samozřejmě moc rádi, pokud zvolíte ekologičtější va riantu. Už proto, že použité oleje nemusí být odpadem, ale cennou surovinou.

-red-