Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odvoz vánočních stromků

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Stačí je prostě odložit vedle nádoby či kontejneru na směsný odpad. Jejich odvoz budou až do konce února průběžně zajišťovat pracovníci svozové firmy. Pražané mohou vánoční stromky, které dosloužily, odvézt také do sběrného dvora. Nejbližší se nachází v ul. Puchmajerova v Jinonicích, tel. 251 612 343.

-red-