Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za pár korun milionové krytí – pojištění odpovědnosti v občanském životě

Před několika lety se změnil občanský zákoník. Když někomu způsobíte invaliditu, tak na vás vysoudí miliony – ne jen statisíce, jak bylo zvykem dříve. Například, když někoho srazíte na sjezdovce. Nebo uděláte chybu při jízdě na kole nebo vám dítě zazmatkuje a přeběhne na červenou – více zraněných a odškodné klidně v desítkách milionů. Pokud nejste v žebříčku časopisu Forbes (dolarový milionář), tak je vhodné se pojistit. Při výběru pojištění jsou nejdůležitější limity pro ušlý zisk, výdělek a výluky. Znát tyto parametry by měl makléř, který vám pojištění nabízí.

Kolik stojí lidské zdraví?

Dle metodiky nejvyššího soudu okolo 10 milionů korun a ve výjimečných případech až dvojnásobek. To se nebavíme o vysokých manažerech. Ve Švýcarských Alpách to samozřejmě bude více. A při dopravních nehodách i několikanásobně více (podle počtu zraněných). Prakticky mohou nastat dva typy situací, kdy se újma vyšplhá do milionových částek: újma na zdraví s následkem invalidity a poškození bytů sousedů při požáru a jeho následném hašení (ti nad vámi kouřem a pod vámi proteklou vodou). Druhý případ pojišťovny vesměs kryjí hlavním sjednaným limitem. Ale u invalidit se často setkáte s limitem sníženým.

Pojistěte si následnou újmu na zdraví alespoň na 20 milionů – ideálně více, minimálně však 10 milionů.

Vysoký limit nutně neznamená vysokou cenu

Pokud pojištění umožňuje vyšší spoluúčast, tak se cena může významně snížit. Platí zde obecné pravidlo pojištění – pojistit jen rizika, která vás mohou zruinovat, a ty drobnější krýt rezervou.

Nesnažte se na pojištění vydělat

Pojišťovny to mají dobře spočítané a v průměru na nás všech vydělávají. Smysl má pojišťovat se jen na události s nejhoršími ekonomickými důsledky.

Co se stane, když na sjezdovce srazíte lyžařského instruktora? Nebo obdobně, když jako cyklista způsobíte na křižovatce nehodu a vybourají se lidé, kteří jsou zrovna na pracovní cestě?

Pokud poškození zrovna pracovali, či byli na pracovní cestě, tak správa sociálního zabezpečení zaplatí nemocenskou, zdravotní pojišťovna léčení a komerční pojišťovna (či zaměstnavatel) náhradu za pracovní úraz. To vše pak vymáhají na viníkovi – říká se tomu regrese. Pozor na výluku pracovního úrazu – v takovém případě pojišťovna neplní a újmy byste musel zaplatit vy.

A pokud to bude vaše vina?

Pokud něco způsobíte úmyslně nebo či kvůli opilosti, tak pojišťovna plnit nebude. Neopatrnost a nedbalost naopak většinou krytá je. Ale pozor na pojištění, které obsahuje výluky pro hrubou nedbalost.

Bydlíte ve svém?

Pokud ano, tak si nezapomeňte sjednat i pojištění z vlastnictví a držby nemovitosti. Pokud spadne taška po vichřici na hlavu pošťáka – je to vaše vina. Některá pojištění mají toto riziko v základním tarifu, jinde je možné připojistit. Nežijete sami? Velká část pojišťoven nabízí krytí i dalších členů domácnosti. Někdy se to týká jen partnerů či manželů a nezaopatřených dětí, jinde zahrnují všechny členy domácnosti bez rozdílu. Spousta pojištění umí krýt i škody, které způsobí váš domácí mazlíček. Řešte pojištění na ty nejhorší možné scénáře. Takové, které by vás mohly přivézt na mizinu. Neřešte pojištěním drobnosti, které můžete krýt rezervou.

Ondřej Marek, Čestmír Dolejšek, ondrej.marek@sbelter.cz