Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MIKULÁŠ V PTÁČKOVĚ

Dětské centrum Ptáčkov navštívil 5. prosince v podvečer Mikuláš, andělé a čerti. Pro děti byl připraven bohatý program – zpívání s anděly, čertovská diskotéka, výtvarná dílna s rodiči, nejrůznější soutěže a hry, ale především mikulášská nadílka. Rodiče s dětmi přivítal starosta David Vodrážka. Akce byla spolufinan cována městskou částí Praha 13 v rámci rodinné politiky.

Jan Morčuš