Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Trampoty čertíka Culínka

Poslední listopadové úterý se ve Spolkovém domě konalo divadelní představení pro děti z mateřských a základních škol, které pořádal v rámci ekologické výchovy odbor životního prostředí. Tato představení pořádáme v naší městské části již od roku 1997 a jsou hrazena z rozpočtu Odboru životního prostředí městské části Praha 13. Jejich smyslem a cílem je ekologická osvěta a výchova dětí vedená takovou formou, která zaujme i ty nejmenší děti. Představení zahájila místostarostka Marcela Plesníková, která také vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti. Na nejlepší malé kreslíře a malíře čeká odměna. Dvou představení se zúčastnilo asi 400 dětí z mateřských a základních škol Prahy 13. Představení pro ně připravili herci z Divadla Kapsa.

Eva Beránková